bağ fiil

is. 语́ 副动词

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • bağ-fiil — is., dbl. Zarf fiil …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fiil — is., Ar. fiˁl 1) İş, davranış 2) dbl. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem Birleşik Sözler fiil cümlesi fiil çekimi fiil gövdesi fiil kökü fiil tabanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağ — 1. is. 1) Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne Ayakkabının bağı çözüldü. 2) Sargı Yaramın bağını değiştireceğim. 3) Bağlam, deste, demet Beş bağ ekin,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zarf-fiil — is., dbl. Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, ulaç, durum ulacı, bağ fiil, sıla sıygası Koşarak geldi. Düşünmeden söyledi. Birleşik Sözler zarf fiil grubu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • da / de — bağ. 1) Daha önce geçmiş bir cümle veya eş görevli öge ile sonraki arasında den başka anlamıyla ilişki kuran bir söz Bu adamın kim olduğunu o da öğrenmişti. R. N. Güntekin 2) Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ne ... ne ... — bağ., Far. 1) Birden fazla özne, tümleç veya fiili birlikte inkâr etmek için, bunlardan önce yer alan kelimelerin başlarına getirilen tekrarlamalı bağlaç, hem ... hem ... karşıtı Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum. Y. K. Beyatlı 2) Ne… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Turkish grammar — This article concerns the grammar of the Turkish language. A companion to this article is Turkish vocabulary. Three features that, together, distinguish Turkish from many other languages are the following: #Turkish is highly agglutinative: its… …   Wikipedia

  • ha — ünl. 1) İstek uyandırmak için kullanılan bir söz Ha göreyim seni! Ha gayret! 2) (ha:) Şaşma anlatan bir söz Amma güzel ha! Öyle oldu ha! 3) (ha:) Dikkati çekmek, uyarmak için kullanılan bir söz Sakın ha bir daha yapma! Sakın ha ağlamanı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.